Dane rejestrowe Stowarzyszenia Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość:

NIP: 9562298423

REGON: 341199339

KRS: 0000399067

W skład Zarządu Stowarzyszenia Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość wchodzą:

Katarzyna Głodo – Prezes Zarządu

Kamila Drzewiecka – Członek Zarządu

Albert Kasprowicz – Członek Zarządu