Dlaczego warto przystąpić do SOUBP?
Dzięki przystąpieniu do Stowarzyszenia Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość mają Państwo możliwość:
  1. Przystąpienia do umowy generalnej ubezpieczenia zawartej na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia, korzystniejszych od tym, które są wynegocjowane indywidualnie;
  2. Zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego zgodnie z przepisami polskiego prawa i opiniami Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji kontrolujących jednostki sektora finansów publicznych;
  3. Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy w związku z zawarciem grupowego ubezpieczenia na rzecz pracowników;
  4. Dopasowanie zakresu świadczeń do potrzeb Ubezpieczonych;
  5. Umożliwienie wyboru programu spośród wielu ofert różnych Ubezpieczycieli;
  6. Uzyskania pomocy i doradztwa ze strony pracowników firmy brokerskiej Maximus Broker Sp. z o.o. – doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń;
  7. Możliwość wprowadzenia zmian w umowie generalnej na korzyść wszystkich ubezpieczonych (funkcjonariuszy publicznych) w trakcie jej trwania;
  8. Możliwość zmiany Ubezpieczyciela w dowolnym momencie lub kontynuacji umowy ubezpieczenia na kolejny okres, w przypadku zadowolenia z zawartej umowy;
  9. Możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej (np. na czas urlopu macierzyńskiego) bez konsekwencji utraty ochrony ubezpieczeniowej za okres, w jakim była opłacana składka;
  10. Bezpłatna pomoc na temat zakresu ubezpieczenia oraz pomoc w likwidacji szkód ze strony brokera – Maximus Broker Sp. z o.o.