Lista plików do pobrania


Warta

Warta – deklaracja zbiorcza przystąpienia do UG pobierz

Warta – deklaracja indywidualna przystąpienia do UG pobierz

Warta – Umowa Generalna OC funkcjonariuszy pobierz

Warta – IPID wraz z OWU OC funkcjonariuszy  pobierz

Warta – IPID wraz z OWU OC ogólne pobierz

Warta – klauzula informacyjna RODO pobierz

InterRisk

InterRisk – deklaracja zbiorcza przystąpienia do UG pobierz

InterRisk – deklaracja indywidualna przystąpienia do UG pobierz

InterRisk – Umowa Generalna OC funkcjonariuszy pobierz

InterRisk – aneks nr 5 do Umowy Generalnej pobierz

InterRisk – IPID wraz z OWU pobierz

InterRisk – klauzula informacyjna RODO pobierz