Lista plików do pobrania


Warta

Warta – deklaracja zbiorcza przystąpienia do UG pobierz

Warta – deklaracja indywidualna przystąpienia do UG pobierz

Warta – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Generalnej pobierz

Warta – Umowa Generalna OC funkcjonariuszy pobierz

Warta – IPID wraz z OWU pobierz

Warta – załącznik nr 5 do UG – Ubezpieczenie Ochrony Prawnej pobierz

Warta – klauzula informacyjna RODO pobierz

InterRisk

InterRisk – deklaracja zbiorcza przystąpienia do UG pobierz

InterRisk – deklaracja indywidualna przystąpienia do UG pobierz

InterRisk – Umowa Generalna OC funkcjonariuszy pobierz

InterRisk – IPID wraz z OWU pobierz