Kontakt

Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość.

ul. Szosa Chełmińska 164
87-100 Toruń

tel. 56 669-05-78 lub 722-390-121
e-mail: deklaracje@soubp.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000399067, NIP 956-22-98-423

 

 

 

.